ua en

 

 

ЕКОНОМІКА І РЕГІОН 

Журнал

Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Рік заснування:

2003

Проблематика:

висвітлення сучасних питань соціально-економічного розвитку національної та регіональної економіки

ISSN:

ISSN 2414-0538 (Online), ISSN 2218-1199 (Print)

Індексується у наукометричних базах даних:

Index Copernicus

Google Scholar

ULRICHS WEB

ResearchBib

Національна бібіліотека України імені В.І. Вернадського

DOI 10.26906

Свідоцтво про державну  реєстрацію: 

КВ № 24613-14553ПР від 29.10.2020

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009; Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004; Наказ МОН України від 06.11.2014 № 1279; Наказ МОН України № 157 від 09.02.2021

Галузь науки: 

економічні науки

Періодичність: 

4 рази на рік

Мова видання: 

англійська

Головний редактор: 

Онищенко Володимир Олександрович, доктор економічних наук

Заступник головного редактора:

Черниш Ірина Володимирівна, доктор економічних наук

Відповідальний секретар: 

Сівіцька Світлана Павлівна, кандидат економічних наук

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24,

Національний університет ім. Юрія Кондратюка, кім. 320-Ф

Тел.  (0532)57-32-20

е-mail: eir@nupp.edu.ua

Зворотній зв'язок з виданням

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.